Ръчно създадени изображения при изработката на сайтИнтернет е основан на технология по неговата същност. Различните скриптове и части от кода се свързват заедно чрез връзки оформяйки безкрайната мрежа от криптирана информация – база, която е достъпна само чрез интерфейс, като уеб браузърите или различните приложения.

Дизайнерите могат да направят много за да подобрят техническото излъчване на мрежата. Един много ефективен начин при изработката на сайт е просто външният вид да не бъде толкова технически обвъзран с помощта на използването на персонализацията.

Идентичност и автентичност

Рисунките и други ръчно изработени елементи са чудесен начин да бъде показано лично отношение и чувство за автентичност. Представете си картичка изпратена от някого на когото държите. Очаквате ли текста да бъде написан на пишеща машина или пък да бъде разпечатан? Ръчно написаната бележка е много по – лична от една разпечатана такава, нали? В Интернет е в общи линии същото.

Разпознаваемост

Ръчната графика има характер. С присъствието на човешката грешка, те създават едно специфично напрежение, което е трудно постижимо в дигиталния свят. Тази особеност на графиките привлича вниманието и позволява на хората да оценят процеса на създаването на оригиналното съдържание повече отколкото на една идеално илюстрирана графика.