Уеб дизайн срещу изработка на сайтДвете фрази уеб дизайн и изработка на сайт се явяват реално двете страни на една монета. За да бъде завършен един уеб проект той се нуждае и от двете – дизайн и изработка. Също както двете понятия вървят ръка за ръка при всеки един проект, така и трябва да се прави разграничение между двете.

Както знаем, уеб дизайнът е включен в целия процес, от планирането до стартирането на сайта. В света на уеб, дизайнът се свързва с появата на идеи и тяхното имплементиране ( обикновено с графичен софтуер, Adobe Photoshop, Corel Draw и др.). Когато уеб дизайнерите създават страниците, те представят цялостния облик на бъдещия сайт – цветове, подредба, позиции на изображенията и други.

В процесът на дизайн, елементите на творчество са изключително важни. В същото време от дизайнерът се изисква да се съобрази и някой ограничения поставени от разработчиците. Основната идея на функционалностите на бъдещия сайт са от голямо значение при неговия дизайн.

От друга страна, самата изработка на сайт се явява процеса на преминаване на дизайна в функционираща уеб страница. С други думи, разработчиците използват вече готовите картинки за да създадат уеб страницата заедно с всички нейни модули.

Изработката на един сайт не е творчески процес, тя представлява страници от код базирани на различни програмни езици (JavaScript, PHP, ASP, ASP.NET) които с помощта на дизайна дават завършения вид на един уеб проект.