Анализ на уеб сайт и целеви реализацииНарастващият трафик е само едната част от уравнението. Увеличаването на процентите на реализации от страна на посетителите значително може да повиши темповете на растеж на бизнеса Ви. Всеки уеб сайт има собствена специфична цел. Индустриалните уеб сайтове генерират запитвания, онлайн платформите за търговия – продажби, блоговете превръщат посетителите си в читатели.

За съжаление, повечето уеб сайтове и маркетингови кампании пренебрегват целевите реализации ако не напълно, то в голяма степен. Те търсят успеха в обема на трафика и позициите в търсачките, а не в неговата реализация.

Много бизнеси в областта на онлайн търговията търсят увеличаване на трафика и посетителите си, а пренебрегват основната си цел, а именно – генерирането на повече продажби.

Успеха на нашият анализ се дължи на дизайнът на целевите страници и комбинацията им с PPC кампаниите, професионалното текстово съдържание и сео оптимизацията на проекта.

Анализ на ползваемостта
Объркването е причина номер едно за отблъскване на потребителите. Ако при изработката на сайта Ви не са спазени основни уеб стандарти или интерфейсът е труден за използване, много потребители ще бъдат объркани и съответно ще го напуснат.
Ползваемостта на един уеб сайт и неговия дизайн може да увеличи значително неговите реализации от потребители без да има нужда от грандиозни промени по маркетинговия план.

Анализ на маркетинговата стратегия
Дори и сайтът да е изключително лесен за използване, има вероятност трафикът който той получава да не е достатъчно качествен за да завърши с реализация.
Сайтът трябва да бъде създаден и попълнен със съдържание което максимално се доближава до изискванията на потенциалните клиенти. Ако маркетинговата Ви кампания носи некачествен трафик с нетаргетирани посетители, процентът на реализации би бил нисък.

Задълбоченият анализ на кампанията има за цел да увери собствениците на уеб сайтове, че получават точните и таргетирани потребители от които имат нужда.

Анализ на „пътя“ на реализациите
Път на реализация представлява маршрута по който даден потребител е минал по определен сайт преди да се превърне в реализация на поставената от собствениците цел.

Всяка една страница между началната и страницата в която се е случила реализацията е възможност за потребителя да се разсее и да напусне уеб сайта  Ако най-използваните Ви пътища са прекалено сложни или дълги, съществува възможност реализацията да бъде прекъсната по нейния процес и съответно загубена.
Анализът на пътищата на реализациите целят потребители да останат на верния път по пътешествието им към крайния резултат.

Анализ на съдържанието
Често пъти съдържанието в уеб сайта е писано от гледна точка на бизнеса, с малко или почти никакво отношение към читателите. Професионално създаденото съдържание предоставя лесна за разбиране информация за всеки един продукт или услуга и спомага за техните по-лесни реализации.