Всеки един бизнес се нуждае от популярност за да представи своите идеи, услуги и продукти на своите клиенти. Изработката на сайт за Вашия бизнес е начин да предоставите на Вашите потенциални клиенти информация за Вас, Вашите услуги и продукти.

Интернет сайтовете придобиват все по-голяма популярност поради няколко причини. Значително по-ниска цена, в сравнение със старомодните начини за реклама и значително по-висока възвращаемост на инвестициите.

Защо да предпочетем изработка на сайт пред печатна реклама?

Ако предположим, че разполагаме с бюджет Х лева за промотиране на нашите продукти или услуги каква възвращаемост бихме имали в двете ситуации? За опростяване на сметките ще приемем, че изработката на сайт струва също Х лева, а за Х лева ще получим печат на 100 000 брошури.

Какво ще получим от изработка на сайт за Х лева?

С помощта на различни помощни програми и апликации, статистика и оценка ние можем да пресметнем, че за период Y, фирмата ни ще спечели 1000 лева от своята изработка на сайт. За същия този период ние ще успеем да пласираме нашите 100 000 брошури, но какъв ще е ефекта от тях? Оценката на възвърщаемостта на подобен тип реклама е много трудна. Разбира се това не е невъзможно, но е свързано с допълнителни разходи и усилия само за да оценим резулатата от рекламата си. При създаването на нов сайт този момент липсва.

Какво се случва след края на период Y с изработката на сайт и брошурите?

Брошурите от Вашата кампания са раздадени. Те не могат да бъдат използвани отново. За разлика от тях обаче изработката на сайт е завършила с един утвърден на пазара продукт, който продължава и ще продължава да работи за Вас и Вашия бизнес.