Миналата седмица от гиганта обявиха появата на AdWords API тестови акаунти, нов начин за тестване на АПИ заявки изпратени от приложения които са още в процес на разработка.

Тестовите акаунти са безплатни за употреба и позволяват АПИ заявки да бъдат направени преди приложението да бъде пуснато в употреба с реални Google рекламни акаунти.

Тестови рекламни АПИ акаунти
Снимка: Google

Ето и предимствата в използването на тестовите акаунти:
– приложенията могат да бъдат тествани без да е нужно използването на АПИ юнити
– активните Google рекламни кампании не биват засягани от приложения използващи тестови акаунти
– рекламите няма да бъдат обслужвание при тестовете на приложенията
– тестовите акаунти нямат нужда от удобрение на техния създадел