Повечето хостинг доставчици предлагат бързо и лесно инсталиране на различни платформи с отворен код. В случая разглеждаме инсталацията на онлайн магазин базиран на opencart. Панелът на Superhosting.bg предлага инсталирането му.

След вход в контролния панел на хостинга в графата със скриптове намираме иконата на opencart и я избираме.

Лесна инсталация на Opencart

В отворения прозорец избираме инсталация.

Бутон "Инсталация"

След натискане на бутона „инсталация” се отваря екран с детайлите за новия ни онлайн магазин. Трябва да попълним всички полета преди да продължим. На първия ред избираме типа протокол с който искаме да отваряме сайта си. Ако разполагаме с SSL сертификат можем да използваме https:// в противен случай оставяме полето на http://.

Данни за онлайн магазина при инсталация

Избор на домейн. Това е основния ни домейн за който е закачен хостинг акаунта ни, или ако разполагаме с ад он домейни можем да изберем някой от тях.

Директория. Тук избираме къде на самия сървър да бъде инсталиран магазина, по подразбиране това е основната директория ( / ).

Име, адрес, собственик, описание. Текстови полета свързани с магазина.

Представка на базата данни, по подразбиране това е ос_, с цел по-голяма сигурност може да промените тази представка.

Административен акаунт. Потребителското име и паролата за вашия нов онлайн магазин, важно е паролата да бъде достатъчно сигурна, но и да бъде запомнена. Ще я използвате да по финни настройки на магазина си, добавяне на продукти, цени и редакция на такива.

Важно! Запомнете добре административната парола. Все пак в случай че я забравите, нейната промяна е значително лесна задача. От контролния панел на хостинга изберете менюто phpMyAdmin с което отваряте администрацията на базите си данни. Изберете базата която сте използвали за инсталация на онлайн магазина. Търсим таблицата oc_users, след като я отворите тя пази информацията за всички потребители на онлайн магазина, този който ни интересува е admin или ако сте променили името търсите това което сте въвели.

Избираме „Edit” на посочения потребител и в полето (парола) променяме първата колона на MD5. Въвеждаме новата парола във втората колонка, натискаме “Go” и сме готови да използваме отново администрацията на сайта.