Общи условия

Уеб сайтът NovSait.net (накратко наричан сайтът) е собственост на АлфаХост ЕООД. Собственикът на сайта има право да променя информация в него, както и настоящите общи условия без да е нужно да уведомява предварително за това. Всички потребители които посещават сайтът са съгласяват с настоящите общи условия.

Информацията в сайта се предлага съответно действащото законодателство в държавата а именно Република България.

Сайтът, както и юридическото лице Алфа Хост ЕООД не носи никаква отговорност за претърпени вреди или пропуснати ползи свързани или породени от информацията на сайта.

В някой страници на сайтът се съдържат връзки към други сайтове, на които Алфа Хост ЕООД не е собственик и за които не може да носи каквато и да е отговорност.

Някой части на сайтът представляват превод от чужди автори, за които сайтът има договор и разрешение да превежда.

Някой части на сайтът са предмет на авторско право с всички запазени права.

Забранено е копирането, променянето или използването на текстове и графики от сайта без писменото разрешение на собственика.

Данните и информацията събирани от сайта за физически и юридически лица са поверителни и няма да бъдат предоставяни на други лица без съдебна заповед.

Поверителност на данните

Сайтът не поставя бисквитки в посетителските браузъри  но използва услуги предоставяни от външни лица които е възможно да го правят. Сайтът и собственикът му не могат да гарантират безопасността на данните предоставяни на външни лица.